De jeugd is de toekomst.

Motiveer jongeren binnen hun eigen grenzen op een manier die voor hen prettig en vertrouwd voelt. Elk individu is uniek en verdient een unieke benadering die bij hem of haar past.

Werkt aan gedragsproblemen bij jongeren door gebruik te maken van elementen uit de (vecht)sport

Missie
We bieden ambulante jeugdhulp vanuit ervaringsdeskundigheid in combinatie met theoretische vakkennis vanuit zorg en welzijn. Onze eerder geleerde vaardigheden worden in ondersteuning voor jeugdige en het gezin omgezet.

Middels sport, bewegingsvaardigheden en de coachende gesprekken vormen ze samen de verbindende factor met als doel de connectie en het vertrouwen weer binnen het gezin te realiseren. We werken vanuit de gedachte de gezinsautonomie te bekrachtigen. Zo wordt gekeken naar wat het gezin zelf kan en dat zij zelfregulerend zijn.

Visie
De jeugd is de toekomst. Wij als passant in een levensfase van de jeugdige en het gezin ondersteunen waar nodig naar een stabiele toekomst en zorgen op een laagdrempelige manier voor verbinding. Vanuit deze verbinding wordt vertrouwen gecreëerd waar het gezin op terug kan vallen.
Tboss biedt hulp aan kinderen en jeugdigen
  • in de leeftijdscategorie van 8 tot 18 jaar
  • met weerbaarheidsproblemen
  • met sociaal isolement
  • met conflicten met ouders
  • met pestgedrag of slachtoffer van
  • met complexe gezinsproblematiek
  • met agressie problematiek
  • met aanverwante kenmerken van autisme (ASS)
  • met ADHD

We werken naar bewustwording, zelfvertrouwen, motivatie, grenzen verleggen of aangeven, discipline, samenwerken en concentratie.

Ervaringsdeskundigheid

Tboss knokt voor de jeugd is in 2014 opgericht door Sander Tiebosch en is de drijvende kracht binnen de organisatie. Als ervaringsdeskundige herkent hij de situaties en onmacht welke kan ontstaan bij de jeugdigen alsmede hun gezinnen waar een impactvolle gebeurtenis ten grondslag ligt. Sander verloor op 12 jarige leeftijd zijn vader die uit het leven stapte na jaren lang manisch depressief te zijn geweest. In de jaren van het ziektebeeld was er veel stress en angst in het gezin. De impact op het gezin was enorm en hij ging als kind in de overlevingsmodus. Door de aandacht naar een ander te verleggen, voelde hij zelf minder de pijn. Ging in eerste instantie voor zijn moeder zorgen en verlegde op 14 jarige leeftijd zijn aandacht richting wat er op straat gebeurde. Hij kwam in contact met jongeren die op hun eigen manier hun verhaal hadden. De (h)erkenning zorgde voor een sterke band met de jongeren.
De verleidingen van wat er op straat gebeurde, kwamen op het pad van Sander, maar hij wist op zijn eigen manier hiermee om te gaan zonder dat het hem in problemen bracht. Ook hier leerde hij zichzelf een overlevingsmechanisme aan waardoor hij het respect van de jongeren wist te behouden, maar zijn eigen ontwikkeling in de hand hield en een opleiding wist af te ronden alsmede op 19 jarige leeftijd te starten met werken. In de jaren die volgden was vechtsport een steunpilaar in zijn leven. Hij beoefende Jiu Jitsu (2 jaar), Kung Fu (11 jaar) en Kickboksen (12 jaar tot op heden). Na jaren coaching in de Kung Fu, besloot hij zich in 2012 te verdiepen in vechtsport als middel. De verbinding door middel van sport en het coachen vanuit zijn (levens)ervaring zorgde ervoor dat hij een eigen methodiek ontwikkelde welke hij tot op heden inzet bij het ondersteunen van jeugdigen en gezinnen.

Welke methodiek gebruiken we

 
We werken aan gedragsproblemen bij jongeren door gebruik te maken van diverse elementen uit de (vecht)sport en beweging. Er wordt afgestemd op de behoefte en interesses van de jongeren en naar wat beter kan. Elementen uit de (vecht)sport worden gebruikt als middel.

Het gedrag wat wordt waargenomen, wordt teruggekoppeld naar het dagelijks leven. Situaties waarin zij terecht kunnen komen of bevinden. Verleidingen die op hun pad komen en hoe daarmee om te gaan. Hoe kan je bij jezelf blijven en niet laten verleiden door wat er in je omgeving gebeurd.

In de training werken we aan het succesvol voor jezelf en/of een ander opkomen. We werken aan de oorzaak, waar komt het vandaan. Na de bewustwording ligt de focus op doelen als zelfvertrouwen, motivatie, grenzen verleggen of aangeven, discipline, samenwerken en concentratie.

Aanbod sporten

Kickboksen
De lange historie in de vechtsport in combinatie met de ontwikkeling van de methodiek vanaf 2012 maakt het dat kickboksen de sport bij uitstek is waar alle elementen bij elkaar komen in één compleet pakket.
Voetbal
Afgelopen jaren is gebleken dat vechtsport soms een grote stap is voor de jeugdige en het vertrouwen eerst wil opbouwen vanuit voetbal. Ook bij voetbal maken we gebruik van de ontwikkelde methodiek.
Basketbal
Naast voetbal wordt er regelmatig gekozen voor basketbal om eerst een stuk vertrouwen op te bouwen. In de training werken we met de bestaande methodiek aan doelen. Een combinatie van sporten is mogelijk.
Hardlopen
De methodiek is te hanteren binnen hardlopen, minder bekend, maar toch zeker zeer effectief. Hardlopen is een vast onderdeel binnen het kickboksen en bevat elementen welke zijn te herleiden naar vechtsport.

Gecertificeerd

Opleidingsniveau
Ervaringsgericht supervisor i.o. aan het Kempler Instituut Nederland.

Sander volgde de opleiding Docent Agressieregulatie & Weerbaarheid aan het Nederlands Instituut voor Vechtsport en Maatschappij (NIVM). Doelstelling binnen de opleiding is om op een pedagogisch verantwoorde manier de vechtsport te gebruiken als middel wanneer je werkt aan het gedrag van jongeren.
HKZ Keurmerk
Het certificaat van HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) staat voor duurzame kwaliteitsverbetering in zorg en welzijn: onafhankelijk en betrouwbaar. Zaken intern zijn met het HKZ-certificaat goed op orde, de klant staat centraal en de zorg- en dienstverlening wordt voortdurend verbeterd.

HKZ Register
SKJ registratie
De Stichting Kwaliteitsregister Jeugd is in maart 2013 opgericht door het Nederlandse Instituut van Psychologen (NIP), de Nederlandse Vereniging van pedagogen en Onderwijskundigen (NVO) en de Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk (BPSW). De Stichting Kwaliteitsregister Jeugd heeft als doel de kwaliteit van de beroepsuitoefening in de jeugdhulp, alsmede de handhaving van die kwaliteit, te waarborgen.

Interesse of meer weten?

Ambulante jeugdhulp
Tboss knokt voor de jeugd biedt training, ondersteuning en begeleiding aan de jongere alsmede het gezin en is zorgaanbieder voor de gemeente Alkmaar, Dijk en Waard (Langedijk en Heerhugowaard), Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo. De training wordt gegeven op een locatie die voor de jongere prettig en vertrouwd voelt en zal veelal rondom huis plaatsvinden.
06 23734112
Prof. Winklerlaan 85
1901 KT Castricum
Tboss knokt voor de jeugd is aangesloten bij