De jeugd is de toekomst.

Motiveer jongeren binnen hun eigen grenzen op een manier die voor hen prettig en vertrouwd voelt. Elk individu is uniek en verdient een unieke benadering die bij hem of haar past.

Werkt aan gedragsproblemen bij jongeren door gebruik te maken van elementen uit de vechtsport

De training is geen vechtsport training pur sang. Elementen uit de vechtsport worden gebruikt als middel. Voornaamste element uit de sport is het “fysieke”. Tijdens fysieke oefeningen, spelvormen of fysiek contact onderling wordt gedrag van het individu an sich alsmede in groepsverband zichtbaar.

Het gedrag wat wordt waargenomen, wordt teruggekoppeld naar het dagelijks leven. Situaties waar zij in terecht kunnen komen of bevinden. Verleidingen die op hun pad komen en hoe daarmee om te gaan. Hoe kan je bij jezelf blijven en niet laten verleiden door wat er in je omgeving gebeurd.

Sport verbindt en zorgt voor een verbeterde groepsdynamiek. Wanneer jongeren met elkaar fysieke doelen kunnen halen, kunnen ze elkaar ook corrigeren of motiveren in hun gedrag.
Tboss knokt voor
  • Jongeren van 6 t/m 23 jaar
  • Jongeren met gedragsproblemen
  • Jongeren met diagnose autisme of ADHD
  • Jongeren met verslavingsproblemen

Doelen
Zelfvertrouwen, bewustwording, motivatie, grenzen verleggen of aangeven, discipline, samenwerken, conditie, respect, concentratie, zelfbeheersing, omgaan met verlies en plezier.

Aanbod trainingen

Weerbaarheid
In de training werken we aan het succesvol voor jezelf en/of een ander opkomen. Zelfvertrouwen alsmede het verleggen van grenzen op een manier die prettig en vertrouwd voelt, zijn de doelen.
Agressieregulatie
We werken aan de oorzaak van agressie, waar komt het vandaan. Na de bewustwording ligt de focus op doelen als zelfvertrouwen, respect, zelfbeheersing en grenzen aangeven.
Teamplayer
De training bevat voornamelijk sport en spel en is gericht op samen doelen bereiken, werken aan sociale vaardigheden, bewustwording, samen grenzen verleggen en leren door te doen.
Individueel
Bij één op één begeleiding komen alle doelen voorbij. Tijdens oefeningen wordt gekeken welk specifiek doel meer aandacht verdient en wordt de training naar eigen kunnen verder uitgebouwd.

Welke methodiek wordt er gehanteerd?

Observatie
De trainer observeert het gedrag van het individu tijdens het uitvoeren van de oefeningen (spelvormen). Hierbij wordt gelet op het gedrag an sich alsmede het gedrag in groepsverband.
Confrontatie
De trainer confronteert het individu met zijn waarnemingen. Hij of zij moet hier zelf over nadenken en proberen een oplossing te bedenken. De trainer dient meer als coach.
Oefenen
Het individu gaat zelf aan de gang met de oplossing(en). De trainer coached het individu in dit proces, maar laat de uitvoering binnen de oefeningen zoveel mogelijk over aan het individu.
Motivatie
Door het individu te motiveren, krijgt hij of zij de energie om te blijven werken aan oplossingen die hij of zij zelf heeft bedacht en deze zelfs te delen of anderen te motiveren in groepsverband.

De coach

 
Als eerste wil ik mezelf voorstellen: “Ik ben Sander Tiebosch en mijn passie ligt bij het knokken voor de jeugd.” De jeugd is de toekomst en ik stuur of motiveer de jongeren binnen hun eigen grenzen op een manier die voor hen prettig en vertrouwd voelt. Elk individu is uniek en verdient een unieke benadering die bij hem of haar past.

Tboss knokt voor de jeugd is ontstaan nadat ik jongeren op straat zag afglijden of niet makkelijk konden meekomen in de maatschappij. Herkende als “jongen van de straat” waar de jongeren mee worstelden en besloot hier wat aan te doen. Zelf heb ik een achtergrond in vechtsporten. Het beoefenen hiervan heeft me tot op de dag van vandaag gevormd tot wie ik nu ben.

Ik ben me gaan verdiepen in het gebruik maken van elementen uit de vechtsport als middel om te kunnen werken aan het gedrag van jongeren. Kwam in contact met Pedja Djurdjevic van Kimekai Gym. Hij gaf mij de mogelijkheid om trainingen te geven aan jongeren van De Bascule en een Jeugdzorg traject in Amsterdam Osdorp.

Door mee te lopen met de trajecten van Pedja werd al snel duidelijk hoe belangrijk het voor de jongeren is dat er trainers zijn die de jongeren kunnen sturen, corrigeren of motiveren.

Gecertificeerd

Het NIVM
Ik volgde de opleiding Docent Agressieregulatie & Weerbaarheid aan het Nederlands Instituut voor Vechtsport en Maatschappij (NIVM). Doelstelling binnen de opleiding is om op een pedagogisch verantwoorde manier de vechtsport te gebruiken als middel wanneer je werkt aan het gedrag van jongeren.

Lees meer
Fight Right Keurmerk
Het NIVM ziet ook toe dat sportclubs en trainers kwalitatief en maatschappelijk hun verantwoordelijkheid nemen en een veilig pedagogisch klimaat neerzetten door middel van toetsing. Om dat te kunnen waarborgen, kan je als club en trainer het landelijke Fight Right Keurmerk verdienen. In samenwerking met SportService Gemeente Amsterdam, heeft Mejiro Gym Amsterdam (waar ik de jeugd train) dit keurmerk behaald.

Lees meer
SKJ registratie
De Stichting Kwaliteitsregister Jeugd is in maart 2013 opgericht door het Nederlandse Instituut van Psychologen (NIP), de Nederlandse Vereniging van pedagogen en Onderwijskundigen (NVO) en de Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk (BPSW). De Stichting Kwaliteitsregister Jeugd heeft als doel de kwaliteit van de beroepsuitoefening in de jeugdhulp, alsmede de handhaving van die kwaliteit, te waarborgen.

Interesse of meer weten?

Ambulante jeugdhulp
Tboss knokt voor de jeugd biedt training, ondersteuning en begeleiding aan de jongere alsmede het gezin en is zorgaanbieder voor de gemeente Alkmaar, Heerhugowaard, Langedijk, Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo. De training wordt gegeven op een locatie die voor de jongere prettig en vertrouwd voelt en zal veelal rondom huis plaatsvinden.
06 23734112
Prof. Winklerlaan 85
1901 KT Castricum
Tboss knokt voor de jeugd is aangesloten bij